Ангажиментът на Michelin

Да даде своя принос за развитието на мобилността

 По целия свят развитието се крепи на свободата на движение на хората, на благата и на услугите. Подемът на шосейния транспорт и на автомобилния парк се съпътства от еволюция в качеството на мобилността, която представлява за нашата Група толкова възможности за растеж и нови успехи.
По-многобройни, автомобилите на утрешния ден ще бъдат и много по-сигурни, повече във взаимодействие с водача и по щадящи околната среда.

Michelin очаква да запази своите лидерски позиции в областта на гумите:
- чрез своята сила в иновациите,
- чрез характеристиките на своите продукти и своите услуги,
- чрез мощта на своите марки,
- чрез качеството на своите резултати,
- чрез приноса си за устойчивото развитие,
- чрез разработването на нови услуги за потребителите.

Работейки за развитието на мобилността, Michelin допринася за подобряване на сигурността, показателите и на удоволствието от шофирането.

Michelin, едно предприятие с нараснали отговорности

Целта на Michelin е да даде своя принос за развитието на мобилността. Но тези усилия имат смисъл единствено, без да се има предвид само икономическия резултат на предприятието, ако целта е установяване на трайна мобилност, която съпровожда и благоприятства развитието на човешки дейности, запазвайки все по-добре околната среда и вмествайки се все по действено в начина на живот.

Michelin счита, че групата заинтересовани страни, нейните акционери, нейния персонал, клиенти, нейните доставчици, държавните органи, всички организации, с които съществуват взаимоотношения, имат очаквания в социалната област, екологията и икономиката. Тези очаквания са основателни и Michelin търси винаги, когато е възможно, начин да отговори на тези очаквания.